JALB ETILGAN SARMOYALAR VA GRANTLAR

ITEM: Matematikani innovatsion o'qitish

Erasmus+ UNICAC: O‘rta Osiyo va Xitoy universitetlari orasida bilim ayirboshlash bo‘yicha hamkorlik

O‘zbekiston Xalqaro standartlar asosida ijtimoiy ish sohasi kadrlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish (YUNISЕF)

UZB0006: O‘zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universiteti yadro fani va texnologiyalaridan tinch maqsadlarda foydalanish salohiyatini oshirish (MAGATE)

CLASS: O'rta Osiyodagi universitetlar uchun Kompyuter lingvistikasi bo'yicha fanlararo magistratura dasturini ishlab chiqish

Scroll to Top